Co2 nøytral
Bestill denne varen i dag og vi sender din pakke på mandag.Gjelder ikke helligdager
Bestill denne varen i dag og vi sender din pakke i morgen.Gjelder ikke helligdager
Bestill innen tiden løper ut  {{hours}}:{{minuts}}:{{seconds}}, og vi sender idag!  Gjelder ikke helligdager
Betaling

Spirometri normalverdier - Kvinner

Spirometer

Hva er spirometri?

Spirometri, eller lungefunksjonsprøver, er undersøkelser av lungevolum, lungehastighet, diffusjonskapasiteten i alveolene og blodets innhold av oksygen og karbondioksid. Ved bruk av spirometri bestemmer man vitalkapasitet (VK), som tilsvarer hvor stort luftvolum man klarer å puste ut etter å ha fylt lungene maksimalt. I tillegg kan man bestemme forsert ekspiratorisk volum i løpet av et sekund (FEV1), som tilsvarer hvor stort luftvolum man klarer å puste ut det første sekundet etter man har fylt lungene maksimalt. FEV1 målingen forteller deg antallet i liter. Denne type måling av lungevolum og luftstrømhastighet gir viktige informasjoner om lungenes belgfunksjon. Hvis man ligger vesentlig utenfor normalområdet kan det være tegn på nedsatt lungefunksjon, astma, KOLS eller røykelunger.

 

I tillegg til å måle luftvolum og luftstrømhastigheten kan spirometer brukes til operasjoner for å forutse eventuelle lungekomplikasjoner etter inngrepet, pluss det kan brukes i forbindelse med mistanke om arbeidsbetinget lungesykdom.

 

Hvordan bruker du spirometri?

Lungefunksjonstesten tar kun noen få minutter, og med apparatet vårt trenger du ikke dra til legen for å sjekke den. Undersøkelsen utføres ved forsert respirasjon, hvilket betyr at vedkommende som blir testet forsøker å puste så mye og kraftig som mulig. Spirometeret er et måleapparat med et munnstykke. Ved å blåse inn i munnstykket registreres hastigheten av luftstrømmen og mengden luft som blir blåst inn i apparatet. Når undersøkelsen er ferdig, kan man printe resultatet.

 

Nyere spirometre, som våre, har mulighet for å stille inn alder, høyde og kjønn. Ved hjelp av disse kan du fastslå om du er i risikosonen for å få KOLS – hvis du griper inn og får medisin kan det forbedre lungefunksjonen eller stoppe den negative utviklingen.

 

Et eksempel på en avlesning:

  • Alder finner du i venstre kolonne
  • Høyde finner du i første rekke

F.eks. hvis du er en kvinne på 50 år og 175 cm bør du ligge på ca. 2,99 liter FEV1.

Hvis du vil se normalverdier for menn, klikk her.

 

 

Spirometri Normalverdier for kvinner.

 

  ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
18 - 25 FVC ≈ FEV6 3,11 3,33 3,55 3,77 3,99 4,21 4,43 4,66 4,88 5,10
  25 FEV1 2,70 2,90 3,10 3,29 3,49 3,69 3,89 4,08 4,28 4,48
  25 FEV1% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84%
  25 FEF 25-75% 3,95 4,01 4,07 4,13 4,20 4,26 4,32 4,38 4,45 4,51
  25 PEF 383 400 416 433 449 466 482 499 515 532
                         
  ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
26 - 29 FVC ≈ FEV6 3,00 3,22 3,44 3,67 3,89 4,11 4,33 4,55 4,77 4,99
  29 FEV1 2,60 2,80 3,00 3,19 3,39 3,59 3,79 3,98 4,18 4,38
  29 FEV1% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84%
  29 FEF 25-75% 3,81 3,87 3,93 4,00 4,06 4,12 4,18 4,25 4,31 4,37
  29 PEF 376 393 409 426 442 459 475 492 508 525
                         
  ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
29 - 33 FVC ≈ FEV6 2,90 3,12 3,34 3,56 3,78 4,00 4,23 4,45 4,67 4,89
  33 FEV1 2,50 2,70 2,90 3,09 3,29 3,49 3,69 3,88 4,08 4,28
  33 FEV1% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83%
  33 FEF 25-75% 3,67 3,74 3,80 3,86 3,92 3,99 4,05 4,11 4,17 4,24
  33 PEF 369 386 402 419 435 452 468 485 501 518
                         
  ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
34 - 37 FVC ≈ FEV6 2,79 3,01 3,24 3,46 3,68 3,90 4,12 4,34 4,57 4,79
  37 FEV1 2,40 2,60 2,80 2,99 3,19 3,39 3,59 3,78 3,98 4,18
  37 FEV1% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%
  37 FEF 25-75% 3,54 3,60 3,66 3,72 3,79 3,85 3,91 3,97 4,04 4,10
  37 PEF 362 378 395 411 428 444 461 477 494 510
                         
  ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
38 - 41 FVC ≈ FEV6 2,69 2,91 3,13 3,35 3,58 3,80 4,02 4,24 4,46 4,68
  41 FEV1 2,30 2,50 2,70 2,89 3,09 3,29 3,49 3,68 3,88 4,08
  41 FEV1% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%
  41 FEF 25-75% 3,40 3,46 3,53 3,59 3,65 3,71 3,78 3,84 3,90 3,96
  41 PEF 355 371 388 404 421 437 454 470 487 503
                         
  ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
42 - 45 FVC ≈ FEV6 2,59 2,81 3,03 3,25 3,47 3,69 3,91 4,14 4,36 4,58
  45 FEV1 2,20 2,40 2,60 2,79 2,99 3,19 3,39 3,58 3,78 3,98
  45 FEV1% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%
  45 FEF 25-75% 3,27 3,33 3,39 3,45 3,52 3,58 3,64 3,70 3,77 3,83
  45 PEF 347 364 380 397 413 430 446 463 479 496
                         
  ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
46 - 49 FVC ≈ FEV6 2,48 2,70 2,92 3,15 3,37 3,59 3,81 4,03 4,25 4,47
  49 FEV1 2,10 2,30 2,50 2,69 2,89 3,09 3,29 3,48 3,68 3,88
  49 FEV1% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
  49 FEF 25-75% 3,13 3,19 3,25 3,32 3,38 3,44 3,50 3,57 3,63 3,69
  49 PEF 340 357 373 390 406 423 439 456 472 489
                         
  ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
50 - 53 FVC ≈ FEV6 2,38 2,60 2,82 3,04 3,26 3,48 3,71 3,93 4,15 4,37
  53 FEV1 2,00 2,20 2,40 2,59 2,79 2,99 3,19 3,38 3,58 3,78
  53 FEV1% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79%
  53 FEF 25-75% 2,99 3,06 3,12 3,18 3,24 3,31 3,37 3,43 3,49 3,56
  53 PEF 333 350 366 383 399 416 432 449 465 482
                         
  ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
54 - 57 FVC ≈ FEV6 2,27 2,49 2,72 2,94 3,16 3,38 3,60 3,82 4,05 4,27
  57 FEV1 1,90 2,10 2,30 2,49 2,69 2,89 3,09 3,28 3,48 3,68
  57 FEV1% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78%
  57 FEF 25-75% 2,86 2,92 2,98 3,04 3,11 3,17 3,23 3,29 3,36 3,42
  57 PEF 326 342 359 375 392 408 425 441 458 474
                         
  ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
58 - 61 FVC ≈ FEV6 2,17 2,39 2,61 2,83 3,06 3,28 3,50 3,72 3,94 4,16
  61 FEV1 1,80 2,00 2,20 2,39 2,59 2,79 2,99 3,18 3,38 3,58
  61 FEV1% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78%
  61 FEF 25-75% 2,72 2,78 2,85 2,91 2,97 3,03 3,10 3,16 3,22 3,28
  61 PEF 319 335 352 368 385 401 418 434 451 467
                         
  ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
62 - 65 FVC ≈ FEV6 2,07 2,29 2,51 2,73 2,95 3,17 3,39 3,62 3,84 4,06
  65 FEV1 1,70 1,90 2,10 2,29 2,49 2,69 2,89 3,08 3,28 3,48
  65 FEV1% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77%
  65 FEF 25-75% 2,59 2,65 2,71 2,77 2,84 2,90 2,96 3,02 3,09 3,15
  65 PEF 311 328 344 361 377 394 410 427 443 460
                         
  ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
66 - 69 FVC ≈ FEV6 1,96 2,18 2,40 2,63 2,85 3,07 3,29 3,51 3,73 3,95
  69 FEV1 1,60 1,80 2,00 2,19 2,39 2,59 2,79 2,98 3,18 3,38
  69 FEV1% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76%
  69 FEF 25-75% 2,45 2,51 2,57 2,64 2,70 2,76 2,82 2,89 2,95 3,01
  69 PEF 304 321 337 354 370 387 403 420 436 453