Co2 nøytral
Bestill denne varen i dag og vi sender din pakke på mandag.Gjelder ikke helligdager
Bestill denne varen i dag og vi sender din pakke i morgen.Gjelder ikke helligdager
Bestill innen tiden løper ut  {{hours}}:{{minuts}}:{{seconds}}, og vi sender idag!  Gjelder ikke helligdager
Betaling

Gode råd ved blodtrykksmåling

1.Det er viktig å vite, at det arterielle blodtrykk er utsatt for store svingninger.

Blodtrykksnivået avhenger av mange faktorer. Generelt er blodtrykket lavere om sommeren og høyere om vinteren. Det arterielle blodtrykk endrer seg med det atmosfæriske trykk, og er betydelig påvirket av mange faktorer, f.eks. fysiske belastninger, emosjonell opphisselse, stress, måltider osv. Medisin, alkohol og røyking har stor innvirkning på det individuelle blodtrykk.

Et blodtrykk som måles på sykehus, vil alltid være høyere enn hjemme. Forklaringen er, at man er mere anspent. Dette kan være mer eller mindre tydelig fra person til person. Blodtrykket vil stige i lave temperaturer (under ca. 20 grader).

Hvis blodtrykksmåleren har vært oppbevart ved lav temperatur, skal man la det ligge i rom-temperatur i minst en time, ellers vil instrumentet slå ut galt.

Blodtrykk varierer også med alder, og det er anbefalt å notere blodtrykket daglig, så man deretter sammen med legen, kan finne ut hva som er ens ”normale” blodtrykk.

2.For pasienter med hjerte-kar-sykdommer skal målinger foretas under veiledning av en lege.

Du må under ingen omstendigheter selv endre den medisindose, du har fått av legen din!

3.Det kan være vanskelig å foreta en presis måling av personer med alvorlig åreforkalkning, lav puls, eller pasienter med tydelige svingninger i hjerterytmen. Oppsøk en lege som kan tolke dine blodtrykksmålinger.

4.Det er nødvendig å forholde seg rolig under måling av blodtrykk, for å få den mest presise måling. Måling bør foretas i et stille rom med stuetemperatur. La være å spise, eller røke før målingen.

Testdig blodtrykksmåler, har en standardmansjett, som passer til en arm-omkrets på 22-32 cm. Folk som faller utenfor ovenstående mansjettmål bør velge en Stormansjett i størrelse 32-43 cm i tillegg.


OBS: Bruk ikke andre mansjetter enn de originale som tilhører blodtrykksmåleren.

 

5.Det anbefales, at man gjentar målingen med tre-minutters intervall, så du kan beregne gjennomsnittet og derved få en mer presis måling. Åreforkalknings-pasienter krever et lengre intervall på 10-15 minutter da elastisiteten i disse pasientenes årer er betydelig redusert. 10-15 minutters intervall gjelder også for pasienter, som har hatt diabetes over lengre tid.