Co2 nøytral
Bestill denne varen i dag og vi sender din pakke på mandag.Gjelder ikke helligdager
Bestill denne varen i dag og vi sender din pakke i morgen.Gjelder ikke helligdager
Bestill innen tiden løper ut  {{hours}}:{{minuts}}:{{seconds}}, og vi sender idag!  Gjelder ikke helligdager
Betaling

Astma hos barn

Hva er astma?

Astma er en lungesykdom med irritasjon i luftrørene, som gir pustevansker og hoste. Ved et astmaanfall er luftrørene innsnevret på grunn av kramper i luftrørenes muskulatur, hevelse av slimhinnen og slim i luftveiene. Dette kan noen ganger høres som hvesende/pipende pusting.

Småbarn og skolebarn

Småbarn har hyppigere astma-symptomer enn større barn. Det kan være mange årsaker til symptomene hos småbarn, og de fleste vokser fra sykdommen innen skolealderen. På grunn av dette blir det også brukt andre navn sånn som astmatisk bronkitts om astma-symptomer hos småbarn. Det kan dog være vanskelig å skille mellom de forskjellige astma-typene, og det eneste som betyr noe for behandlingen er hyppigheten og alvorlighetsgraden av symptomene.

 

Hvorfor får barn astma?

 • Den viktigste årsaken til astma er arv fra foreldrene.
 • Forkjølelse er den faktoren som hyppigst utløser astma-symptomer hos både små og store barn.
 • Allergi er sjeldent årsak til astma hos småbarn, men er viktig i skolealderen hvor ca. 2/3 har samtidig allergi. Det dreier seg typisk om allergi overfor pollen, pelsdyr, husstøvmidd og sopp. Alle barn med behov for forebyggende astma-behandling bør testes for allergi uansett alder.
 • Tobakksrøyk øker risikoen for å utvikle og vedlikeholde astma hos barn.

Utover ovennevnte faktorer kjenner man dog ikke de grunnleggende årsakene til at noen barn utvikler astma og allergi. Derfor kan vi i dag ikke sikkert forebygge sykdommene.

Hvordan føles astma hos barn?

Hos både småbarn og skolebarn ser man følgende symptomer:

 • Pipende/hvesende pusting
 • Vedvarende hoste uten samtidig forkjølelse – hosten er som regel verst om natten, og når barnet ler og gråter.
 • Langvarig hoste (i 2-4 uker) i forbindelse med forkjølelser og eventuelt tilbakevendende lungebetennelser.
 • Hoste eller pipende, besværet åndedrett etter fysisk anstrengelse. Eventuelt har barnet bare nedsatt aktivitetsnivå fordi det unngår aktiviteter som gir symptomer.
 • Dårlig trivsel (især hos småbarn)

Hvordan forverres astma?

Forkjølelser, allergi og tobakksrøyk er de vesentligste faktorene som vedlikeholder astma og fremkaller anfall.

Heretter vil fysisk anstrengelse ofte kunne gi kortvarige astmasymptomer, men det er viktig ikke å avholde astmabarn fra fysisk aktivitet. Hvis astmaen er velbehandlet kan astma-barn være fysisk aktive på lik linje med andre barn.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Småbarn

 • Legen ser på symptomene hos barnet
 • Man kan lage en astmamedisin-test, og hvis den hjelper godt, bekrefter det sykdommen
 • Man kan også foreta lungefunksjonsmåling i Body-box (sykehus)

Skolebarn

 • Legen ser på symptomene hos barnet
 • Man kan lage en lungefunksjonsmåling hos legen (spirometri)
 • Barnet kan lage en anstrengelsestest (spesiallege eller sykehus)
 • En spesiallege eller sykehuset kan foreta en NO-måling av utåndingsluften
 • Noen større barn kan fortelle at de har vanskelig med å puste, mens andre beskriver deres symptomer som vondt i brystet.
 • Man kan prøve astmamedisin på barnet, og hvis den hjelper godt, bekrefter det sykdommen

Tidligere anbefalte man pusteprøver i hjemmet (peak-flow-måling), men dette brukes sjeldent nå da teknikken er for usikker.

Utsikt for fremtiden

Ca 20% av småbarn har astmatiske symptomer, mot 7% blant skolebarn og 4% blant voksne. Dvs veldig mange vokser fra sykdommen i løpet av barndommen.

Risikoen for at sykdommen ikke forsvinner er størst hvis andre i den nærmeste familie har allergisykdom. Det er også større risiko hos barn med astmaeksem og allergi og hos barn hvor astmaanfallene er hyppige og svære.

Hva kan man selv gjøre?

Foreldrene kan være oppmerksomme på at barnet ikke er utsatt for et miljø som kan være med til å vedlikeholde astmaen, f.eks. passiv røyking og eventuelle allergier.

Hvordan behandles astma hos barn?

Det er viktig at barn med astma får medisin så de kan delta i lek og sport på lik linje med raske barn og unngå alvorlige astmaanfall.

Symptombehandling

Ved symptomer behandles med luftveisutvidende anfalls-medisin (B2-agonister). Hos mange barn vil periodevis behandling med anfallsmedisin være tilstrekkelig. Medisinen finnes som:

 • Korttidsvirkende B2-agonister. Medisinen skal gis som inhalasjon for å være effektiv
 • Langtidsvirkende B2-agonister. Kan for eksempel brukes på dager med sportsaktiviteter men må aldri brukes som fast daglig behandling uten samtidig forebyggende behandling. Kun astma-spesialister bør skrive ut behandlingen til småbarn.

Forebyggende behandling

Hos barn, hvor anfallsmedisin ikke er tilstrekkelig, behandles med daglig forebyggende medisin:

 • Binyrebarkhormon (steroid) som inhalasjon. Binyrebarkhormon er den mest effektive astma-behandlingen og førstevalg til barn med ukentlige symptomer, symptomer mellom forkjølelser som hemmer daglige aktiviteter eller vekker om natten eller hyppige alvorlige astmaanfall.
 • Leukotrien-hemmende tablett (montelukast). Kan brukes som alternativ til inhalasjonssteroid ved mild astma. Kan forsøkes ved gjentagende forkjølelses-uløste episoder hos småbarn. Kav videre brukes som tilleggs-behandling til barn, hvor inhalasjons-steroid ikke er tilstrekkelig.
 • Langtidsvirkende B2-agonister som fast behandling i kombinasjon med inhalasjonssteroid gis til noen barn med alvorlig astma, men kun etter undersøkelse hos astma-spesialist.

Ved manglende effekt av behandlingen skal man overveie om medisinen tas korrekt, eller om medisinen er tom (kan særlig være vanskelig å vurdere ved spray-behandling).

Da mange småbarn vokser fra deres symptomer eller kun har symptomer i noen perioder, kan det være vanskelig å vurdere behandlingseffekten. Derfor er det viktig at man i samråd med sin lege forsøker medisin-pauser, for å vurdere om barnet fortsatt har bruk for behandling.

Vil du vite mer?

Hvis du vil vite mer om astma, henviser vi til Norges Astma og Allergiforbund sine hjemmesider.