Trustpilot
Co2 nøytral
Bestill denne varen i dag og vi sender din pakke på mandag.Gjelder ikke helligdager
Bestill denne varen i dag og vi sender din pakke i morgen.Gjelder ikke helligdager
Bestill innen tiden løper ut  {{hours}}:{{minuts}}:{{seconds}}, og vi sender idag!  Gjelder ikke helligdager
Betaling

Hvor lenge kan stoffer spores med en narkotest

Det er flere faktorer som spiller inn på hvor lang tid narkotika kan spores i enten urin eller spytt. Disse faktorene er bl.a. hvilken cut-off verdi narkotesten har (les nedenfor for utdypning), hvor mye av det gjeldende stoffet er brukt, samt hvor hyppig personen bruker det gjeldende stoffet.

Sporing og deteksjonstider

Stoff Navn
Urintest sporingstider
Spyttest sporingstider
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Amfetamin (AMP) 2-7 timer 2-4 dager 1-2 timer 1-2 dager
 
Barbiturater (BAR) 4-6 timer 3 dager - -
Benzodiazepiner (BZO) 4-6 timer 2-14 dager 2-4 timer Opp til 24 timer
Cannabis/Hash (THC) 2 timer 2-4 dager* < 1 time Opp til 24 timer**
Ecstasy (MDMA) 2-4 timer 2-4 dager 1-2 timer 1-2 dager
Kokain (COC) 1-4 timer 1-3 dager < 1 time 1-2 dager
Metadon (MTD) 2-4 timer 2-14 dager - -
Metamfetamin (MET) 2-7 timer 2-4 dager 1-2 timer 1-2 dager
Opitaer (OPI) 2 timer 2-3 dager < 1 time 1-2 dager
Oxycodone (OXY) 2 timer 2-4 dager - -
PCP (PCP) 4-6 timer 3-8 dager - 1-2 dager

* Kroniske misbrukere av Cannabis / Hasj har vist positive resultater i opp til 10 dager og i meget sjeldne tilfeller er det enkelte som er testet positive i opp til 60 dager.

** Avhenger av om man er kronisk hasj-misbruker eller ikke.

Ovenstående sporingstider/deteksjonstider er laget av: Advanced Toxicology Network (A SAMSHA Certified Lab), Dr. Stuart Bogema, Lab Director.5

Narkotest

 

Hva er en cut-off-verdi (grenseverdi)?

Alle narkotester har en cut-off-verdi for de gjeldende stoffer som den kan teste for. Cut-off-verdien er den grenseverdien som produsenten av narkotesten har fastsatt, som den grensen hvor narkotesten skal vise et positivt resultat.

Er du privatperson, skal du ikke gå videre opp i om en narkotest har den ene eller den annen cut-off-verdi, men kun se på de skjemaer som vi har ved våre narkotest. De forteller deg hvor lenge tilbake i tiden du kan spore stoffer/narkotika.

Det er ikke stor forskjell på den cut-off-verdien, de forskjellige narkotester har. Derimot er det stor forskjell når man ser på de enkelte stoffer, som de forskjellige narkotester sporer.

Årsaken til at det er stor forskjell på cut-off-verdien på f.eks. THC 50 ng/ml(hasj) og AMP 1000 ng/ml (amfetamin) er bl.a. at stoffene opptas og nedbrytes forskjellig i kroppen.

Hvor meget narkotika skal man bruke for at det kan spores? 

Dette er ikke så enkelt å svare på, men er det snakk om Hasj, så kan man ikke slå ut på en narkotest ved passiv røykning.

Jo mer av et narkotikum / stoff  er inntatt, jo lengere tid kan det spores i kroppen. Når det er snakk om hasj (THC) vil det normalt kunne spores i 5-7 dager etter inntagelse(ved 50 ng/ml). Er det snakk om en storforbruker/misbruker av hasj, vil du dog kunne spore hasj (THC) i opp til 8 uker etter siste inntak.

Er det forskjell på en spyttest og urintest mht. sporingstid?

Det er forskjell på hvor lang tid narkotika kan spores av en urintest og en spyttest. Som tommelfingerregel kan en spyttest spore opp til max. 2 dager tilbake i tiden. Er det snakk om hasj (THC), kan en spyttest se hasj i opptil max. 4 timer etter inntak.