Co2 nøytral
Bestill denne varen i dag og vi sender din pakke på mandag.Gjelder ikke helligdager
Bestill denne varen i dag og vi sender din pakke i morgen.Gjelder ikke helligdager
Bestill innen tiden løper ut  {{hours}}:{{minuts}}:{{seconds}}, og vi sender idag!  Gjelder ikke helligdager
Betaling

Hvor lenge kan stoffer spores med en narkotest

Det er flere faktorer som påvirker hvor lang tid narkotika kan spores i enten urin eller spytt. Disse faktorene avhenger av hvilken cut-off verdi narkotesten har (les under for utdypende info), hvor mye av det gjeldende stoffet er brukt, samt hvor hyppig personen bruker det gjeldende stoffet. Sporingstidene er veiledende fordi det som regel er individuelt hvor raskt kroppen skiller seg av med de forskjellige formene for narkotika.

Sporing og deteksjonstider

Stoff Navn
Urintest sporingstider
Spyttest sporingstider
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Amfetamin (AMP) 2-7 timer 2-4 dager 1-2 timer 1-2 dager
 
Barbiturater (BAR) 4-6 timer 3 dager - -
Benzodiazepiner (BZO) 4-6 timer 2-14 dager 2-4 timer Opp til 24 timer
Cannabis/Hash (THC) 2 timer 2-4 dager* < 1 time Opp til 24 timer**
Ecstasy (MDMA) 2-4 timer 2-4 dager 1-2 timer 1-2 dager
Kokain (COC) 1-4 timer 1-3 dager < 1 time 1-2 dager
Metadon (MTD) 2-4 timer 2-14 dager - -
Metamfetamin (MET) 2-7 timer 2-4 dager 1-2 timer 1-2 dager
Opitaer (OPI) 2 timer 2-3 dager < 1 time 1-2 dager
Oxycodone (OXY) 2 timer 2-4 dager - -
PCP (PCP) 4-6 timer 3-8 dager - 1-2 dager

* Sporadiske cannabis- / hashmisbrukere har vist positive resultater i opptil 10 dager, og kroniske rusmisbrukere kan teste positive i opptil 60 dager i spesielle tilfeller.

** Avhenger av om man er kronisk hasj-misbruker eller ikke.

Ovenstående sporingstider/deteksjonstider er laget av: Advanced Toxicology Network (A SAMSHA Certified Lab), Dr. Stuart Bogema, Lab Director.5

Narkotest

Hva er en cut-off-verdi (grenseverdi)?

Alle narkotester har en cut-off-verdi for de gjeldende stoffene som den kan teste for. Cut-off-verdien er den grenseverdien som produsenten av narkotesten har fastsatt, som den grensen hvor narkotesten skal vise et positivt resultat. Jo lavere grensen er, jo lengre kan man spore narkotikaen.

Er du privatperson skal du ikke gå videre opp i om en narkotest har den ene eller den andre cut-off-verdien, men kun se på skjemaene som vi har ved våre narkotester. De forteller deg hvor langt tilbake i tiden du kan spore forskjellige stoffer/narkotika.

Det er ikke stor forskjell på den cut-off-verdien de forskjellige narkotestene har. Derimot er det stor forskjell når man ser på de enkelte stoffene som de forskjellige narkotestene sporer.

Grunnen til at det er stor forskjell på cut-off-verdien på f.eks. THC 50 ng/ml (hasj) og AMP 1000 ng/ml (amfetamin) er bl.a. at stoffene opptas og nedbrytes forskjellig i kroppen.

Hvor mye narkotika skal man ta for at det kan spores?

Dette er ikke helt så enkelt å svare på, men hvis det er snakk om hasj, så kan man ikke slå ut på en narkotest ved passiv røyking.

Jo mer av et narkotika/stoff som er inntatt, jo lengre tid kan det spores i kroppen. Når det er snakk om hasj (THC) vil det normalt kunne spores i 5-7 dager etter inntakelse (ved 50 ng/ml). Hvis det er snakk om en storforbruker/misbruker av hasj, vil du kunne spore hasj (THC) i opp til 8 uker etter siste inntak.

Er det forskjell på en spytt-test og urintest med tanke på sporingstid?

Det er forskjell på hvor lang tid narkotika kan spores av en urintest og en spytt-test. Som tommelfingerregel kan en spytt-test spore opp til max. 2 dager tilbake i tiden. Er det snakk om hasj (THC), kan en spytt-test se hasj i opptil max. 4 timer etter inntak.

Urin er som regel det mest hensiktsmessige prøvemedium for denne typen analyser fordi mange av de hyppigst anvendte former for narkotika kan spores i urin et lengre tidsrom etter inntak. Her kan du lese en artikkel om bruk av urintester til narkotikapåvisning. Spytt er, derimot, en lettere måte å sørge for at prøven ikke blir jukset med, hvilket er en ulempe ved urinprøver. Les om flere fordeler og ulemper her. I tillegg er det en mer bekvem måte for alle involverte parter. Spytt-testing har blitt utrolig mye bedre i løpet av de siste årene og kan derfor likestilles med urintesting på flere parametere. Forskjellen ligger i sporingstiden.