Trustpilot
Co2 nøytral
Bestill denne varen i dag og vi sender din pakke på mandag.Gjelder ikke helligdager
Bestill denne varen i dag og vi sender din pakke i morgen.Gjelder ikke helligdager
Bestill innen tiden løper ut  {{hours}}:{{minuts}}:{{seconds}}, og vi sender idag!  Gjelder ikke helligdager
Betaling

Spirometri normalverdier - Kvinner

SpirometerSe spriometri normalverdier for Kvinner nedenfor.

FEV1 målingen forteller, hvor mye du er i stand til å puste i liter, det første sekund av din utånding. Ligger du vesentlig utenfor normalområdet, kan det være tegn på nedsatt lungefunksjon og i verste fall KOLS eller Røykelunger.

Eksempel på avlesning:

Alder finner du i venstre kolonne og din høyde i første rekke. Er du f.eks. en kvinne på 50 år og 175 cm høy bør du ligge på ca. 2,99 liter FEV1. Vil du se normalverdier for menn klikk her.

spirometer

 

Spirometri Normalverdier for kvinner.

 


ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
18 - 25 FVC ≈ FEV6 3,11 3,33 3,55 3,77 3,99 4,21 4,43 4,66 4,88 5,10
  25 FEV1 2,70 2,90 3,10 3,29 3,49 3,69 3,89 4,08 4,28 4,48
  25 FEV1% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84%
  25 FEF 25-75% 3,95 4,01 4,07 4,13 4,20 4,26 4,32 4,38 4,45 4,51
  25 PEF 383 400 416 433 449 466 482 499 515 532


ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
26 - 29 FVC ≈ FEV6 3,00 3,22 3,44 3,67 3,89 4,11 4,33 4,55 4,77 4,99
  29 FEV1 2,60 2,80 3,00 3,19 3,39 3,59 3,79 3,98 4,18 4,38
  29 FEV1% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84%
  29 FEF 25-75% 3,81 3,87 3,93 4,00 4,06 4,12 4,18 4,25 4,31 4,37
  29 PEF 376 393 409 426 442 459 475 492 508 525


ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
29 - 33 FVC ≈ FEV6 2,90 3,12 3,34 3,56 3,78 4,00 4,23 4,45 4,67 4,89
  33 FEV1 2,50 2,70 2,90 3,09 3,29 3,49 3,69 3,88 4,08 4,28
  33 FEV1% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83%
  33 FEF 25-75% 3,67 3,74 3,80 3,86 3,92 3,99 4,05 4,11 4,17 4,24
  33 PEF 369 386 402 419 435 452 468 485 501 518

  ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
34 - 37 FVC ≈ FEV6 2,79 3,01 3,24 3,46 3,68 3,90 4,12 4,34 4,57 4,79
  37 FEV1 2,40 2,60 2,80 2,99 3,19 3,39 3,59 3,78 3,98 4,18
  37 FEV1% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%
  37 FEF 25-75% 3,54 3,60 3,66 3,72 3,79 3,85 3,91 3,97 4,04 4,10
  37 PEF 362 378 395 411 428 444 461 477 494 510


ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
38 - 41 FVC ≈ FEV6 2,69 2,91 3,13 3,35 3,58 3,80 4,02 4,24 4,46 4,68
  41 FEV1 2,30 2,50 2,70 2,89 3,09 3,29 3,49 3,68 3,88 4,08
  41 FEV1% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%
  41 FEF 25-75% 3,40 3,46 3,53 3,59 3,65 3,71 3,78 3,84 3,90 3,96
  41 PEF 355 371 388 404 421 437 454 470 487 503


ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
42 - 45 FVC ≈ FEV6 2,59 2,81 3,03 3,25 3,47 3,69 3,91 4,14 4,36 4,58
  45 FEV1 2,20 2,40 2,60 2,79 2,99 3,19 3,39 3,58 3,78 3,98
  45 FEV1% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%
  45 FEF 25-75% 3,27 3,33 3,39 3,45 3,52 3,58 3,64 3,70 3,77 3,83
  45 PEF 347 364 380 397 413 430 446 463 479 496


ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
46 - 49 FVC ≈ FEV6 2,48 2,70 2,92 3,15 3,37 3,59 3,81 4,03 4,25 4,47
  49 FEV1 2,10 2,30 2,50 2,69 2,89 3,09 3,29 3,48 3,68 3,88
  49 FEV1% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
  49 FEF 25-75% 3,13 3,19 3,25 3,32 3,38 3,44 3,50 3,57 3,63 3,69
  49 PEF 340 357 373 390 406 423 439 456 472 489


ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
50 - 53 FVC ≈ FEV6 2,38 2,60 2,82 3,04 3,26 3,48 3,71 3,93 4,15 4,37
  53 FEV1 2,00 2,20 2,40 2,59 2,79 2,99 3,19 3,38 3,58 3,78
  53 FEV1% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79%
  53 FEF 25-75% 2,99 3,06 3,12 3,18 3,24 3,31 3,37 3,43 3,49 3,56
  53 PEF 333 350 366 383 399 416 432 449 465 482


ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
54 - 57 FVC ≈ FEV6 2,27 2,49 2,72 2,94 3,16 3,38 3,60 3,82 4,05 4,27
  57 FEV1 1,90 2,10 2,30 2,49 2,69 2,89 3,09 3,28 3,48 3,68
  57 FEV1% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78%
  57 FEF 25-75% 2,86 2,92 2,98 3,04 3,11 3,17 3,23 3,29 3,36 3,42
  57 PEF 326 342 359 375 392 408 425 441 458 474


ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
58 - 61 FVC ≈ FEV6 2,17 2,39 2,61 2,83 3,06 3,28 3,50 3,72 3,94 4,16
  61 FEV1 1,80 2,00 2,20 2,39 2,59 2,79 2,99 3,18 3,38 3,58
  61 FEV1% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78%
  61 FEF 25-75% 2,72 2,78 2,85 2,91 2,97 3,03 3,10 3,16 3,22 3,28
  61 PEF 319 335 352 368 385 401 418 434 451 467


ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
62 - 65 FVC ≈ FEV6 2,07 2,29 2,51 2,73 2,95 3,17 3,39 3,62 3,84 4,06
  65 FEV1 1,70 1,90 2,10 2,29 2,49 2,69 2,89 3,08 3,28 3,48
  65 FEV1% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77%
  65 FEF 25-75% 2,59 2,65 2,71 2,77 2,84 2,90 2,96 3,02 3,09 3,15
  65 PEF 311 328 344 361 377 394 410 427 443 460


ALDER Høyde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
66 - 69 FVC ≈ FEV6 1,96 2,18 2,40 2,63 2,85 3,07 3,29 3,51 3,73 3,95
  69 FEV1 1,60 1,80 2,00 2,19 2,39 2,59 2,79 2,98 3,18 3,38
  69 FEV1% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76%
  69 FEF 25-75% 2,45 2,51 2,57 2,64 2,70 2,76 2,82 2,89 2,95 3,01
  69 PEF 304 321 337 354 370 387 403 420 436 453